Samsø´s Ambulancetjeneste er akkrediteret efter Den Danske kvalitetsmodel .
IKAS har i dag meddelt resultatet af den gennemgang der er foretager hos de respektive aktører på Ambulancetjenesterne i Region Midtjylland
og Samsø Redningskorps ApS blev i dag akkrediteret og godkendt efter de høje krav i Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen baserer sig på en vurdering foretaget af et uvildigt fagligt team,
som i løbet af otte dages grundige undersøgelser i December måned , nåede frem til at SAMSØ`s Ambulancetjenesten opfylder alle krav.

 Høj tilfredshed – og kvalitet hver gang

Akkrediteringen betyder, eksterne eksperter vurderer, at den hjælp borgerne får, hver gang har den samme høje kvalitet. Allerede i den forgangne sommer roste patienterne Region Midtjyllands akuthjælp.
I en tilfredshedsundersøgelse svarede 99 % af patienterne, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp Præhospitalet og Ambulance-leverandørerne præsterede.

På rekordtid har Region Midtjyllands Præhospital sammen med Ambulance-leverandørerne skabt en organisation, som hver gang leverer høj kvalitet til patienterne. Beviset kom i dag, hvor Præhospitalet,
der vurderer behovet for sundhedsfaglig hjælp på 112 og sender hjælpen af sted, hvormed Falck A/S, Responce A/S og Samsø Redningskorps ApS bestod akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Den Danske Kvalitetsmodel stiller høje krav til den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet. Målet med akkrediteringen er at øge sikkerheden for patienterne og den bliver derfor gentaget hvert tredje år. 

 På Samsø Redningskorps ApS har daglig Leder Henning Kaus været ansvarlig  , sammen med samtlige redere samt ledelsen på Redningskorpset . Alle har ydet en stor indsats for at vi alle kom så flot i mål ,
hvori det endnu engang har vist sig at vi på SAMSØ også kan opfylde de mål der sættes i et nationalt kvalitetsudviklingssystem .

 Fakta

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet. Region Midtjyllands hospitaler, inklusive psykiatrien, er akkrediteret i forhold til første version af modellen fra 2011.
Næste akkreditering gennemføres i 2014 efter 2. version, der udkom i maj 2012.
 
DDKM er en metode til at systematisere arbejdet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.
DDKM er også en vurderingsmetode, som gør, at man kan evaluere kvalitetsarbejdet.
DDKM er landsdækkende og omfatter alle hospitaler– offentlige og private. Det sikrer, at alle arbejder med kvaliteten, og at der ikke bliver store niveauforskelle.

 Læs mere om akkreditering på : http://www.ikas.dk/afgørelser/præhospital.aspx

 Flere oplysninger

 Samsø Redningskorps ApS , Stationsleder Søren Peter Kjeldahl, tlf. 2041 6485